Godkjent_hoved_1_2
DeGodkjente_NY_2
Finn_Callsenter

Godkjente Callcentere

Her finner du en oversikt over samtlige Godkjente Callcentere.

Lover_regler_u_tekst_180x94

LOVER OG REGLER

Godkjenningsordningen omfatter og berører alle lovpålagte krav virksomheten er underlagt.

Bransjenormer

BRANSJEREGLER

NORDMA og Virke har utarbeidet en bransjenorm for å opprettholde et profesjonelt system for selvregulering.

Web levert av CustomPublish AS