Hjem»Lover & Regler

Lover og Regler

Godkjenningsordningen omfatter og berører alle lovpålagte krav virksomheten er underlagt. Det er generelle krav enhver virksomhet og i tillegg kreves dokumentert at relevante krav som stilles til virksomheten i forbindelse med salg og markedsføring over telefonen er oppfylt i virksomheten.

Som en del av ordningen må callcenteret dokumentere at selskapet er organisert i henhold til selskapsrettslige regler og regnskapsfører og revisor må oppgis. I tillegg må callcenteret dokumentere at selskapet har betalt skyldige skatter og avgifter.

For callcenteret er det i tillegg sentrale krav i arbeidsmiljøloven som må dokumentere at er oppfylt. Av arbeidsmiljøloven er det krav om arbeidsavtaler med alle ansatte, at det er etablert tilfredsstillende internkontroll, at verneombud har gjennomgått obligatorisk opplæring for å nevne noen.

Link til arbeidsmiljøloven på lovdata

Andre sentrale lover for ethvert selskap som driver callcentervirksomhet er også markedsføringsloven, angrerettloven og personopplysningsloven. Lovene stiller krav til vask mot reservasjonsregistre, mulighet til å angre på et kjøp over telefon og personopplysingsloven setter krav til avtale med underleverandører og krav til oppdaterte og gode ringelister.

Link til markedsføringsloven
Link til angrerettloven
› Link til personopplysningsloven

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS