Hjem»Om Godkjent Callcenter

Om Godkjent Callcenter

Ønsker din virksomhet en godkjenning som er enkelt å forstå for kjøpere av callcentertjenester bør du søke om å bli en godkjent callcentervirksomhet. Virke og NORDMA har i samarbeid utviklet en godkjenningsordning for callcentre.

Alle callcentre kan søke om å bli godkjent, uavhengig av medlemskap i Virke eller i NORDMA. Godkjenning er aktuell både for callcentre som opererer på vegne av andre og virksomheter som har egne kundesentre. Avgjørende for om godkjenning er aktuelt for din virksomhet er om dere benytter telefonen som et salgsverktøy.

Godkjenningsordningen omfatter og berører alle lovpålagte krav virksomheten er underlagt, samt relevante krav i forbindelse med salg og markedsføring over telefonen. Omfanget og utformingen av godkjenningsordningen er det medlemmer i Virke og NORDMA som har jobbet frem i samarbeid med sentrale personer i organisasjonene.

Fordeler med å være godkjent:

  • Nyttig bevis som dokumenterer bedriftens seriøsitet og kvalitet
  • Viktig konkurransefortrinn i jakten på de beste kundene og medarbeiderne
  • Kvalitetsstempel som styrker bransjen og bedriftens renome
  • Godkjenning som øker medarbeidernes yrkesstolthet, sørger for bedre resultater samt reduserer turn-over og kostander

 

› Hvordan gå frem for å søke godkjenning?
› Liste over samtlige Godkjente Callcentere

 

 

Web levert av CustomPublish AS