Hjem»Søk godkjenning

Søk godkjenning for callcenter

Under finner dere link til det elektroniske søknadsskjemaet. Skjemaet vil veilede deg gjennom hva vi trenger av informasjon. I arbeidet med utfylling av søknadsskjema er det viktig at dere leser nøye gjennom hvert spørsmål og bruker tid på forberedelsen av søknaden. Dersom dere er i tvil, kan dere ta kontakt med nemndas sekretariat.

Les mer: Hvordan går dere frem for å søke godkjenning?

Godkjenning gis for 3 år av gangen, men det stilles krav om at godkjente virksomheter etter 1 og 2 år skal sende over utvalgt informasjon for å kunne videreføre godkjenningen. 

Følgende informasjon skal sendes inn 1 og 2 år etter hovedgodkjenning:

  • Bekreftelse på at virksomheten fortsatt følger det som ble oppgitt i opprinnelig søknad
  • Mottatte klager - direkte til Callcenteret og oversendt fra Forbrukerombudet
  • Oversikt over antall besvarte samtaler, tilkoblede samtaler samt antall klager på oppringer (bransjenormens pkt 2.4)
     godkjenning_btn-orange.jpg    videreforing_btn-gray.jpg

 


Saksbehandlergebyr:

Første gang:
Kr 10.000,- for medlemmer av Virke eller NORDMA
Kr 15.000,- for virksomheter som ikke er medlem

Videreføring (2. og 3. år):
Kr 5.000,- for medlemmer av Virke eller NORDMA
Kr 7.500,- eks moms for ikke medlemmer

Alle tall er oppgitt uten mva.

Saksbehandlingsgebyret må betales forskuddsvis. Straks det er notert at gebyret er behandlet vil sekretariatet gjennomgå søknaden. 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS