Hjem/Søk godkjenning

Søk godkjenning for callcenter

Under finner dere link til det elektroniske søknadsskjemaet. Skjemaet vil veilede deg gjennom hva vi trenger av informasjon. I arbeidet med utfylling av søknadsskjema er det viktig at dere leser nøye gjennom hvert spørsmål og bruker tid på forberedelsen av søknaden. Dersom dere er i tvil, kan dere ta kontakt med nemndas sekretariat.

Les mer: Hvordan går dere frem for å søke godkjenning?

Godkjenning gis for 3 år av gangen, men det stilles krav om at godkjente virksomheter etter 1 og 2 år skal sende over utvalgt informasjon for å kunne videreføre godkjenningen. 

Følgende informasjon skal sendes inn 1 og 2 år etter hovedgodkjenning:

  • Bekreftelse på at virksomheten fortsatt følger det som ble oppgitt i opprinnelig søknad
  • Mottatte klager - direkte til Callcenteret og oversendt fra Forbrukerrådet
  • Oversikt over antall besvarte samtaler, tilkoblede samtaler samt antall klager på oppringer (bransjenormens pkt 2.4)
     godkjenning_btn-orange.jpg    videreforing_btn-gray.jpg

 


Saksbehandlergebyr:

Første gang:
Kr 12.000,- for medlemmer av Virke eller ANFO
Kr 18.000,- for virksomheter som ikke er medlem

Videreføring (2. og 3. år):
Kr 6.000,- for medlemmer av Virke eller ANFO
Kr 9.000,- for ikke medlemmer

Alle tall er oppgitt uten mva.

Saksbehandlingsgebyret må betales forskuddsvis. Straks det er notert at gebyret er behandlet vil sekretariatet gjennomgå søknaden. 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS