Hjem/Hva skjer
Her er noen av våre callcenterne som 27. oktober fikk utdelt de nye diplomene.

Årets samling er gjennomført

 

ANFO og Virke har gjennomført det årlige møtet med de godkjente callcentere. Nemnda ved Camilla og Kjersti hadde en fin gjennomgang av status for ordningen. I fellesskap gjennomgikk vi også bransjenormene, og basert på innspillene vil Virke og Anfo lage et nytt utkast. Den nye logoen ble også introdusert ved utdelingen av nye oppdaterte diplom.

På grunn av koronasituasjonen var noen tilstede fysisk og flere andre deltok på samlingen via digitale verktøy. De som deltok fysisk var opptatt av å holde riktig avstand. 

 

 

Web levert av CustomPublish AS